Тя иде като Нощ на театрите

Нощ на театрите

Нощ на театрите

Тя иде като нощ красива

да влюбва е дошла и да убива

реалности и маски зад кулисите

в лика й – лъч и мрак на сцената разкриват…

Ах, Мария внезапно спря да пише, огледа се дали не закъснява, но тълпата още не беше погълната от черната кутия на театъра. “Тя иде като нощ красива”, почна да си повтаря отново и отново Ах, Мария. Беше Нощта на театрите. Искаше й се да обиколи всички 150 събития в 16 града у нас, дори всички нощи във всички 11 европейски държави на 17 ноември.

“да влюбва е дошла в театъра” – Нощта на театрите е на 17 ноември, вижте програмата.

Текста писа, а други четоха: Момчил Цонев

Коментари