Александър Геров: Всички публикации

Дневникът

Александър Геров

Просто думи Това са откъси от дневника на поета Александър Геров. Записките са водени нередовно и без намерението един ден да бъдат издадени в отделна книга. Почеркът е трудно …