Борис Роканов: Всички публикации

КОФИ

Борис Роканов

Борис Роканов: Роден на 12.11.1961 г. в Кюстендил. После издал стихосбирките „Предчувствия“, „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1989; „Моята игра“, Свободно поетическо общество, С.,1993; „От Б до Р“, Христо Ботев, …