Чеслав Милош: Всички публикации

Изречения

Чеслав Милош

Вътрешен акт Ако пожелаеш, Земята ще те надживее с векове. Съвременен поет Затворен в Пъкъла, казва, че Пъкълът не съществува. Искреност Как да обичам ближните си, когато заслужават смърт? …