Деян Деянов: Всички публикации

КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ – Противовес на външната и вътрешна интелектуална емиграция

Деян Деянов

Тримесечно издание на Института за социална критика Малък манифест „Критика и хуманизъм“ е списание за хуманитарни изследвания (след „смъртта на човека“ ) и критическа теория (след „смъртта на революционния …