Димитър Танев: Всички публикации

ПЛАМЪК – Старото ново списание

Димитър Танев

Месечно списание за литература изкуство и публицистика издание на СБП Знаем каква литературно-организираща, някак стожерна дори роля са играели някога списания като „Мисъл“, „Везни“, „Пламък“, „Звено, „Златорог“, РЛФ, „Съвременник“ …