Димитър Томов: Всички публикации

ФЛЬОРОНЗ

Димитър Томов

Фелдшерката намерих сам, но ме упъти пазачът. Той каза „фершелката“, „Фершелката ще ти помогне за лепило. Най-малко лейкопласт ще ти даде“. Бях изненадан, че в туй забутано селце, посред …