Димитър Златинов: Всички публикации

КАПАНЪТ

Димитър Златинов

Димитър Златинов: е роден в Пазарджик през 1960 г. През 1988 г. емигрира. И сега (както тогава) живее в Австралия. Романът му „Души за изтръгване“, ИК „Труд“,С., 1994 г. …