Димитрис Маронитис: Всички публикации

Димитрис Маронитис : АЗИЯ И ЕВРОПА В ГРЪЦКАТА АНТИЧНОСТ

Вместо встъпително изказване ще представя някои данни, повечето от митологичен порядък, които пряко или косвено дават тълкувание на двоичното понятие Изток-Запад. Тези наименования вече са споменати като двойка в …