Едвин Сугарев: Всички публикации

МОСТ – Мост към мост

Едвин Сугарев

Алманах за поезия За самиздатско списание мислехме дълго, преди да се родят „Мост“ и „Глас“. Бяхме нещо като неформален поетичен кръг, който включваше Румен Леонидов, Ани Илков, Владо Левчев, …