Факир Байкурт: Всички публикации

Новата джамия

Факир Байкурт

В Дуйсбург ние, турците, изпълвахме широкия булевард „Дизел“, вечно размътени като някакъв вир сред ливадите. Изглеждахме като случайно попаднали в омекнала разкаляна пръст. После постепенно се избистрихме. Избистрихме се …