Фридрих Дюренмат: Всички публикации

Коледа

Фридрих Дюренмат

Беше Коледа. Вървях през дългата равнина. Беше студено. Снегът бе гладък като стъкло. Въздухът мъртъв. Никакво движение, никакъв звук. Хоризонтът беше кръгъл. Небето черно. Звездите умрели. Луната беше погребана …