Габриела Негряну: Всички публикации

Улица

Габриела Негряну

на която живееш всеки ден тук, в края на хилядолетието, която ти изглежда – в някоя точка – безкрайна. Не знаеш откъде минава времето. Като огромна кола с ококорени …