Галин Тиханов: Всички публикации

„Мисъл“ и „Стрелец“: Към културната типология на българските литературни общности

Галин Тиханов

Културната типология на българските литературни общности е проблем, който досега не е привличал изследователското внимание, макар че отделните литературни кръгове са сравнително добре проучени. Българското литературознание тепърва ще трябва …