Георги Пашов: Всички публикации

ДВЕ НА А. К.

Георги Пашов

Георги Пашов: род. 1960. Завършил „Бълг. филология“. Първа книга – „Обръщения“, „Свободно поетическо общество“, С., 1993, втора – „30 стихотворения“. Бел. гл. ред.: Публикува за първи път в „Ах, …