Гордана Стойковска: Всички публикации

„…“ Пътуване

Гордана Стойковска

Отново Хамлет Завесата падна. Продължително мълчание. За актьорите това едно мъчително пътуване в нажежена пустиня. Следва гръмотевица, създадена от аплодисменти. Силно стиснати клепачи, ръце – сгърчени от силата на …