Хавиер Еро: Всички публикации

Нов образ

Хавиер Еро

Понякога приличам малко на онзи образ на смъртта, който откриваше майка ми в приказките си. Заради хлътналите ми очи и заради ръцете, сочещи към бели улици, ме бъркат често …