Христос Янарас: Всички публикации

ПРАВОСЛАВИЕТО

Христос Янарас

АПОФАТИЗЪМ И ФОРМАЛИЗЪМ В съвременния език думата ортодоксия (от гр. „православие“, „правоверие“) означава привързаност към някаква догма, някаква буквално приемана идеология, упорито следване на установения порядък на нещата и …