Хулио Тори: Всички публикации

За епиграфа

Хулио Тори

Епиграфът рядко се отнася по ясен и директен начин към текста, който украсява. Понеже, оправдава се, е необходимо да изрази изящната свързаност на нещата. Вътрешно духовно освободен от уродливостта …