Иван Атанасов: Всички публикации

Залез се кани

Иван Атанасов

В облаци бели – жерави черни. Скоро ща плъпнат сенки вечерни. Броди в житата самотен странник. Залез се кани… В златни палати слънцето слиза. Веят овошки везани ризи. Гали …