Карл Ясперс: Всички публикации

Смъртта

Карл Ясперс

1. Знание за смъртта и гранична ситуация. – Смъртта като обективен факт на насъщието още не е гранична ситуация. За животното, което не знае за смъртта, граничната ситуация е нещо …