Кирил Кадийски: Всички публикации

НОВ ЗЛАТОРОГ – Новото време има нужда от своите нови списания

Кирил Кадийски

„Нов Златорог“ с двегодишното си съществуване беше стремеж да се покаже, че литературният живот е възможен не само така, както ни се втълпяваше десетилетия наред. Първото частно литературно списание …