Костас Варналис: Всички публикации

Литературни спомени

Костас Варналис

Някои добронамерени приятели и съидейници решиха да „почетат“ петдесетгодишнината ми, т.е. да ме орезилят, изваждайки наяве годините ми и „мръсните ми дрехи“. Затова ми посветиха броя от февруари на …