Кръстан Дянков: Всички публикации

ЛИТЕРАТУРА НА АМЕРИКАНСКИТЕ ИНДИАНЦИ

Кръстан Дянков

Америка и нейното население са съществували десетки хиляди години преди исландските мореплаватели, Колумб и редица други европейци да ги „открият“, разкъсвайки оковите на невежеството, в които живее Старият свят. …