Кшищоф Варга: Всички публикации

Зоненберг

Кшищоф Варга

Баща ми се измъквал от мобилизацията почти до края на войната, макар че повечето съседски момчета и съученици отишли да служат във Войводина или тръгнали с Втора унгарска армия …