Лотреамон: Всички публикации

Песните на Малдорор

Лотреамон

Първа песен Богоугодно е, че читателят, дързък и освирепял за миг, като онова, което чете, намира, без да обърка посоката своя стръмен и пуст път през безутешните тресавища на …