Любомир Милчев: Всички публикации

АНАХРОНИЗМИ

Любомир Милчев

Любомир Милчев: Да прогледне гледката е събитие не само визуално, а и словесно и дори – музикално. Някои ценители на високите стилове даже провъзгласиха, че това „Проглеждане…“ на Милчев …