Людмил Станев: Всички публикации

НЕНАКЪРНИМО

Людмил Станев

Людмил Станев: Бил е роден през 1959 във Варна. Дипломиран лекар. Хората говорят, че е специализирал гинекология. Първата Му „Няма такава книга“, „Зограф“, Варна, е писана през 1990 и …