Магда Карнечи: Всички публикации

Магда Карнечи : СЕФЕРИС И МИТЪТ ЗА ГРЪЦКАТА ПОЕЗИЯ В СЪВРЕМЕННАТА РУМЪНСКА ПОЕЗИЯ

Заслужава да се отбележи, както открих разлиствайки разни енциклопедични речници, че много от значимите поети на съвременна Гърция са родени извън нейните граници, понякога на невероятни места: Кавафис в …