Марин Младенов: Всички публикации

Софийска елегия

Марин Младенов

На запад когато хвръкне окото твое нежно, върху Невски небето се срути. През пролуките рукна дъжд снежен, а от нашите голи тополи покрай Орловия мост закапа тъга тъмнозелена. Пречупи …