Марин Сореску: Всички публикации

Ето неща,

Марин Сореску

разрязани точно наполовина: от едната страна – самата вещ, от другата – нейното име. Между тях остава голямо пространство – можеш да препускаш в него, можеш и да живееш. …