Марин Жечев: Всички публикации

ЗА КАКВО СА ПОЕТИТЕ

Марин Жечев

бележки за гръцката поезия В едно свое интервю нобеловият лауреат Одисеас Елитис изрича съдбовните думи: „Не жаля поетите, които са останали без общество, жаля обществото, останало без поети!“ Слова …