Михайло Милованович: Всички публикации

РАЗМИСЛИ

Михайло Милованович

Като че ли битийстването, осезаемото (в субективно-оценъчния план) присъствие на индивидуумите а приори е отредено да протича в два пласта на екзистенция спрямо действителността (абстрахирам се от значението, което …