Мирча Елиаде: Всички публикации

ПАТАНДЖАЛИ И ЙОГА

Мирча Елиаде

Как става възможно освобождението? Всъщност самкхя-йога е прозряла, че „духът (пуруша) не може да се роди, нито да бъде разрушен, че той не е нито подчинен, нито активен (търсещ …