Морис Метерлинк: Всички публикации

Смъртта

Морис Метерлинк

Първа глава: НЕСПРАВЕДЛИВОСТТА НИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА СМЪРТТА I Казали са го възхитително: „Смъртта! Единствено с нея трябва да се съобразяваме в живота, а не с някакво си там …