Нанос Валаоритис: Всички публикации

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ КЪМ АНГЛИЙСКОТО ИЗДАНИЕ НА „ЛИЧНА МИТОЛОГИЯ“

Нанос Валаоритис

Сюрреализмът е значим не само като историческо движение, но и като опит светът да бъде видян по различен начин, да бъде разкрита „истинската функция на ума“. („Манифест на сюрреализма“, …

СТРЕСЪТ НА ОЧАКВАНЕТО, НА ПРИЗНАНИЕТО, НА ЛЮБОВТА У АНДРЕАС ЕМБИРИКОС

Нанос Валаоритис

Със заглавието „Митоистории“ в неговите „Писания“ Андреас Ембирикос започва поредица от кратки текстове, отнасящи се до състояние на особена екзалтираност, свързана с признанията на героите от гледна точка на …

ЗА ЕМБИРИКОС

Нанос Валаоритис

Време е всички ние, бидейки достигнали до някаква крайна точка на земната повърхност отпреди потопа, един от нас до някоя Бразилия, друг до някоя Калифорния, трети до някоя Австралия, …

АНДРЕАС ЕМБИРИКОС като духовно и човешко присъствие в гръцкото пространство

Нанос Валаоритис

Присъствието на Андреас Ембирикос – за онези, които са го познавали отблизо – бе ярко и непрестанно потапяне във въодушевлението на живота. Той се интересуваше от хиляди неща: фотография, …

СЛЕД ВОЙНАТА

Нанос Валаоритис

Бунтарството в гръцкото писане След Революцията от 1821 г. новогръцката държава придобива характерни черти на постколониална нация, като нейната зависима култура бива маргинализирана и пренебрегвана от западните учени. Тя …

Убитите

Нанос Валаоритис

През Адриановата порта минават трима, които познавах. На всекиго езикът, ритъмът, стилът е различен. Все още не сме всички роби. В очите на някой любопитен, който гледа отстрани, всички …