Насос Вагенас: Всички публикации

Насос Вагенас : АВАНГАРД И ТРАДИЦИЯ В ПОЕТИЧНАТА ТЕОРИЯ НА СЕФЕРИС

Отношението на един писател към традицията представлява отношение към една двойна традиция: от една страна, към непосредствената литературна традиция на неговия език, а от друга, към по-широката – надезикова, …

ПОЕТИТЕ ОТ ПОКОЛЕНИЕТО НА ТРИЙСЕТТЕ ГОДИНИ И АНГЕЛОС СИКЕЛИАНОС

Насос Вагенас

Връзката на поколението от трийсетте години със Сикелианос¹ не е проучена достатъчно. Към досега написаното относно събеседването между поезията на Георгиос Сеферис с поезията на Сикелианос биха могли да …