П. К. Яворов: Всички публикации

Смъртта

П. К. Яворов

Смъртта – ужасенъ призракъ! Въ най-ранна възрасть още, когато по-далеко отъ майчини си пазви света едва познавахъ, единъ безименъ страхъ загнезденъ бе у мене; – и може-би то беше …