Пол Валери: Всички публикации

Избрано

Пол Валери

В чест на римата Същинското значение на римата е да повтаря и напомня на ума неговата простичка, непретенциозна канава; защото истинският, елементарният детайл на мисловния механизъм не е нито …