Радост Николаева: Всички публикации

ЛИТАВРА – Раждането на новата интертекстуалност

Радост Николаева

Алманах за литературен авангард Когато преди 5 години литературният сборник „ЛИТАВРА“ (ЛИТературен АВангарден РАкурс) се появи в културния живот, мисията му беше колкото претенциозна, толкова и романтична – да …