Рьоне Шар: Всички публикации

Артин

Рьоне Шар

На тишината на тази която смайва В леглото, което ми бяха приготвили имаше: едно окървавено и наранено животно, голямо колкото кифла, оловна цев, бурен вятър, вледенена раковина, празна гилза, …