Розалия Ликова: Всички публикации

Българският символизъм в литературния печат след войните

Розалия Ликова

Един от белезите на кризата в литературния живот след войните е усъмняването в дотогавашните естетически ценности и търсене на нови. Първият ярък белег на авангардното изкуство е неговата антипозитивистична …