Севдалин Генов: Всички публикации

Приапеи

Севдалин Генов

приапея (1) Полазник облазлва лезбийско близване прилично приближено и го облазват лазарски ластуни приапея (2) безгрижно грешен обгръщам гърдестата глезла и грамадите пригудвам приапея (5) На залез две зелки …