Славчо Донков: Всички публикации

А… – От „А“ с три точки до „А“ с една точка накрая

Славчо Донков

Появата на списание „А…“ започна в година – 1992 – на засилен духовен интерес. Излизането от ординерното активизира общуването на идеи и културни аксиоми, провокираше ново интелектуално поведение, налагаше …