Славко Яневски: Всички публикации

Чудодейства на ужаса

Славко Яневски

Големият летец Спиридон Дивите горски петли сватбарски пееха, глухи и слепи, с разперени опашки. В къпинака грухтеше опрасена свиня. На гол камък се печеше смок. Някогашният монах Тимотей лекуваше …