Славомир Мрожек: Всички публикации

Лоло

Славомир Мрожек

Ах, този Лоло. Как умее да натиска клавишите. Искам да кажа съответните клавиши, защото да натискам, просто да натискам, мога и аз. Но не затова ни държат тук, Лоло …