Тереза де Лауретис: Всички публикации

Сексуална (не)диференциация и лесбийска репрезентация

Тереза де Лауретис

Ако не беше лесбийски, този текст не би имал смисъл въобще (Никол Бросар, L’Amer) В известен смисъл лесбийската самоидентификация може да се възприема, изрази и представи концептуално посредством или …