Цирил Злобец: Всички публикации

Двери

Цирил Злобец

Като неподкупни стражници стоите между това, което е отсам, и онова от другата страна. Тайните от тази и онази страна със цялата си тежест на рамото ви се опират …