Цветанка Атанасова: Всички публикации

Списание „Мисъл“ и кръгът „Мисъл“

Цветанка Атанасова

През 1888 младият, едва 22-годишен „доктор по философията“, Кръстьо Кръстев се завръща от Германия със завидни философски, естетически и литературни познания, които схваща не като затворена самоценност, а като …