Валери Даскалов: Всички публикации

НЕЗАЩИТЕНИЯТ

Валери Даскалов

Валери Даскалов: роден през 1960 в Стара Загора. Представител е на закъснялата и прекъсната лироепическа традиция в българската поезия. Първата си творба публикува на 5.05.1977 г. във в. „Тракия“ …